لولا بادبزنی ایتالیا IBFM

دربهای بادبزنی یا دربهای بیمارستانی در بسیاری از اماکن کاربرد دارند.. علاوه بر اماکن بیمارستانی بسیای از فضاهای اداری و صنعتی نیازمند این دربها می باشند

 لولا بادبزنی ایتالیا ibfm

لولا بادبزنی ایتالیا ibfm