دستگیره ضد حریق داف

درب ضد حریق پانیک بار DAF

درب ضد حریق پانیک بار DAF

دارای ۵ سال ضمانت

اندازه قابل تنظیم

امکان تغییر چپ گرد و رات گرد شدن قفل

امکان نصب دستگیره سمت مخالف

نحوه عملکرد بصورت اهرمی