درب ضدآب ABS    که جهت سرویس بهداشتی استفاده میشوند
Acrylonitrile Butadiene Styrene که به اختصار آنرا ABS مینامند.درب ضدآب abs
برای ساخت درب آب ABS ابتدا درب خامی از جنس MDF میل یا نئوپان ۵ میل ساخته میشود البته لازم به ذکر است استفاده از درب خام نئوپان کیفیت درب ABS تمام شده را بالاتر می برد.
در مرحله ی بعد سطح در خام کاملا به رزین ABS آغشته می شود ودر مراحل بعدی کلیه ی سطوح در با ورق ABS 1.2 میلی متری پوشانده می شود .کلینیک ساختمانی ایمن درب